We hebben een methodologie ontwikkeld voor de nakoming van REACH die kan worden toegepast op iedere individuele onderneming. Deze heeft betrekking op alle nodige stappen die gezet moet worden om er zeker van te zijn dat u alle aspecten heeft beoordeeld van uw verplichtingen ingevolge REACH.

Samen met u ontwikkelen we een gedetailleerd managementplan met daarin de acties die binnen uw onderneming nodig zijn, maar dat zich ook richt op uw leveranciers, afnemers en overheden.